ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ταυτότητα Εμπόρου
 •  Ο ασκών ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «………………………………….» και το διακριτικό τίτλο «…………….», που εδρεύει στη Δράμα, επί της Πλατείας Δικαστηρίων, με Α.Φ.Μ. ………………………… και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. …………………………., η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».
 • Πεδίο Εφαρμογής
   1. Οι παρόντες όροι χρήσης  ιστοσελίδας και πώλησης προϊόντων αφορούν όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της Επιχείρησης www.tasosgrillbar.gr, καθώς και μέσω της χρήσης του σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram.
   2.  Οι παρόντες όροι χρήσης ιστοσελίδας και πώλησης προϊόντων ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την ελληνική νομοθεσία νοείται μια σύμβαση ως συναφθείσα εξ αποστάσεως.
   3. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
   4.  Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής θα καλούνται ως «οι Πελάτες».
 • Όροι Πώλησης
 •  Παροχή Υπηρεσιών
    1. Οι υπηρεσίες της επιχείρησης συνίστανται στην πώληση και διανομή κατ΄οίκον γρήγορων χειροποίητων γευμάτων (fast food).
 •  Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης
    1. Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής»
 •  Τρόποι πληρωμής
 • Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
     1. Χρησιμοποιώντας πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες στον ιστότοπο της Επιχείρησης για την εκτέλεση αγορών, δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης τους.
 • Αντικαταβολή
 • Αμοιβή – Διανομή – Ελάχιστη παραγγελία
    1. Οι τιμές όπως απεικονίζονται στον κατάλογο της παρούσας ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24%.
    2. Η διανομή των προϊόντων κατ΄οίκον πραγματοποιείται από τις 12:00 π.μ. έως και τη 01:00 μ.μ.
    3. Η διανομή των προϊόντων κατ΄οίκον χρεώνεται επιπρόσθετα με το ποσό των 0.60€.
    4. Η ελάχιστη χρέωση έκαστης παραγγελίας ορίζεται στο ποσό των 2 ευρώ.
 •  Ακύρωση – τροποποίηση παραγγελίας
 • Για να ακυρώστε ή τροποποιήσετε την παραγγελία σας οφείλετε να απευθυνθείτε άμεσα στην Επιχείρηση μέσω τηλεφώνου, αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό της παραγγελίας.
    1.  Αιτήματα ακύρωσης δεν γίνονται δεκτά στις περιπτώσεις στις οποίες η αποστολή των προϊόντων έχει ξεκινήσει.
 •  Λανθασμένη αποστολή
    1. Εάν αποσταλούν λανθασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτά που παρήγγειλε ο Καταναλωτής, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα επιστροφής των λανθασμένων προϊόντων και να αποστείλει τα ορθά.
 •  Έκπτωση/Δώρα/Προωθητικές Ενέργειες 
    1. Η Επιχείρηση εκτελεί κατά καιρούς διάφορες προωθητικές ενέργειες, όπως εκπτώσεις, παροχή δώρων με αγορές κτλ. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να εκτελούνται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων αναζήτησης.
    2. Σε κάθε περίπτωση, μοναδική ορθή απεικόνιση των τιμών και των προϊόντων της Επιχείρησης, είναι αυτή που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
 • Παράδοση προϊόντων 
    1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτατη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
    2. H παράδοση των προϊόντων ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιπτώσεις που η παραγγελία πραγματοποιείται σε ημέρες ή ώρες αιχμής.
    3. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε  απρόβλεπτες  συνθήκες  και ειδικότερα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
    4. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται από διανομείς της Επιχείρησης.
 • Διατροφικές πληροφορίες
    1. Τα συστατικά από τα οποία παρασκευάζεται κάθε προϊόν προς παράδοση αναγράφονται αναλυτικά στον κατάλογο που υπάρχει στην ιστοσελίδα.
     1. Οι καταναλωτές οφείλουν να συμβουλευτούν τον κατάλογο πριν από κάθε παραγγελία για συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία.
    2. Ο Καταναλωτής οφείλει, με την υποβολή της παραγγελίας να ενημερώσει την Επιχείρηση για οποιοδήποτε ζήτημα υγείας σχετίζεται με τα συστατικά των παρασκευαζόμενων προϊόντων και να ζητήσει τη μη χρησιμοποίηση τους στην Παρασκευή.
 • Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις δεν ισχύει για λόγους υγιεινής και ευρύτερης προστασίας της υγείας, καθώς τα παρεχόμενα βρώσιμα αγαθά μπορούν να αλλοιωθούν άμεσα.
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
 •  Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
 •  Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
 • Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.
 • Πολιτική προστασίας δεδομένων
   1.  Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
    1. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα (https://tasosgrillbar.gr/politiki-prostasias-dedomenon/)
    2. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.
 • Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   1.  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL
 • Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 •  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία
  1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή και εκτέλεση των όρων του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Δράμας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
DELIVERY
Διανομές κατ' οίκον: 12:00 έως 00:00