Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ασκών ατομική επιχείρηση ……………………………………………. με το διακριτικό τίτλο «………………………», που εδρεύει στη Δράμα επί της Πλατείας Δικαστηρίων, με Α.Φ.Μ. …………………………….. και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. ……………………….., ο οποίος εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: grillbartasos@gmail.com.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας www.tasosgrillbar.gr, καθώς και μέσω των σελίδων που διαθέτει η Επιχείρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram).

Δικαιώματα Υποκειμένων
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Επιχείρησης.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνετε μέσω email προς την Επιχείρηση.

Καταγγελία
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας/αποστολής
Τηλέφωνο
Πόλη/Χώρα
Α.Φ.Μ.
Email (σε περίπτωση που αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην φόρμα παραγγελίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, είτε αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.

Σκοποί επεξεργασίας
Η δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης πώλησης με την Επιχείρηση και η ορθή εκτέλεση αυτής, η τήρηση φορολογικού αρχείου, η ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές και η αξίωσης της Επιχείρησης να προστατέψει τα έννομα συμφέροντα της.

Νομική Βάση
Για τη δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης: Η κατάρτιση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ΄αίτηση του υποκειμένου πριν την κατάρτιση της σύμβασης.
Για την τήρηση φορολογικού αρχείου: Η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις της Επιχείρησης.
Για την ενημέρωση μελλοντικών προσφορών: Η συγκατάθεση των υποκειμένων.
Για τις αξιώσεις της Επιχείρησης: Η προστασία των εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησης.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Επιχείρηση.
Υποχρέωση χρονικού διαστήματος τήρησης φορολογικού αρχείου εκ του νόμου.

Αποδέκτες
Εργαζόμενοι της Επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης).
Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
Δεν γίνονται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
Τι είναι τα cookies;
Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.

Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

DELIVERY
Διανομές κατ' οίκον: 12:00 έως 00:00